reflex

Kopiera term
ofrivilligt utförd rörelse framkallad av stimulering av perifera känselnerver t.ex. muskelspolar i knäsenan vid knäreflex. Adj. reflektorisk.
reflex
Kopiera term
involuntary movement caused by stimulation of peripheral nerves such as muscle spindles in the knee during the knee-jerk reflex. Adj reflexive.