reflexdystrofi

Kopiera term
Mb Sudeck, complex regional pain syndrome, CRPS (eng.), långvarigt smärttillstånd, ofta i en arm eller i ett ben, som kan inträffa efter en skada eller en operation.
reflex dystrophy
Kopiera term
Morbus Sudeck, Complex Regional Pain Syndrome, chronic pain condition, often involving an arm or leg that may occur after an injury or surgery.