reflux

Kopiera term
återflöde av vätska till de delar som den lämnat: gastroesofageal refluxsjukdom refluxsjukdom med sura uppstötningar och halsbränna orsakad av defekt ventil mellan magsäck och matstrupe, t.ex. hiatusbråck.
reflux
Kopiera term
backflow of fluid to the regions through which the fluid has already passed: gastroesophageal reflux disease reflux disease with acid reflux and heartburn caused by a valve defect between the stomach and esophagus; e.g., seen in hiatal hernia.