reumatoid artrit

Kopiera term
ledgångsreumatism, kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar kroppens leder med nedbrytning av brosk och närliggande ben (även hud, ögon och inre organ kan bli inflammerade).
rheumatoid arthritis
Kopiera term
rheumatoid arthritis, specific chronic inflammatory disease that afflicts joints in the body with degradation of cartilage and adjacent bone (skin, eyes and internal organs may also become involved).