rinit

Kopiera term
snuva, katarr i nässlemhinnan: allergisk r. immunologisk reaktion som uppstår när immunsystemet överreagerar på något ämne i inandningsluften och bildar IgE-antikroppar, vilket ger nysningar, rinnsnuva, klåda, nästäppa; allergisk rinokonjunktivit allergisk rinit med samtidiga ögonsymtom.
rhinitis
Kopiera term
nasal discharge, inflamed nasal mucosa: allergic rhinitisimmunological reaction that occurs when the immune system reacts to a foreign substance in inhaled air, involving formation of IgE antibodies and causing sneezing, runny nose, itching, nasal congestion; allergic rhinoconjunctivitis allergic rhinitis with concomitant inflammatory eye symptoms.