scintigrafi

Kopiera term
skintigrafi, undersökningsmetod där radioaktiva ämnen injiceras i blodet och fördelas i de organ som skall undersökas, strålningsbilden kallas skintigram.
scintigraphy
Kopiera term
diagnostic procedure in which radioactive substances are injected into the blood where they reach the organ to be studied, allowing a gamma camera to detect radioactive decay and produce an image called a scintigram.