selektiv proximal vagotomi

Kopiera term
SPV, tidigare vanlig operation vid magsår för avstängning av saltsyraproduktion.
selective proximal vagotomy
Kopiera term
SPV, previously common surgical procedure to denervate specific branches of the vagus nerve to treat stomach ulcers by reducing hydrochloric acid production.