sentinel node

Kopiera term
(eng.), portvaktskörtel, lymfkörtel som tar emot lymfdränage från primärtumör och till vilken spridning av tumörceller sker först.
sentinel node
Kopiera term
lymph node that receives lymphatic drainage from primary tumor and to which tumor cells spread first.