serotonin

Kopiera term
5-HT, signalsubstans i centrala nervsystemet bl.a. viktig för kontroll av sinnesstämning, vakenhet, hunger och smärta.
serotonin
Kopiera term
5-hydroxytryptamine, 5-HT, neurotransmitter in central nervous system important for control of mood, sleep, hunger and pain.