serotoninergt syndrom

Kopiera term
symtomkomplex orsakat av farmakoterapi eller med serotoninergt aktiva substanser med symtom som förvirring, tremor, svettning, feber, hjärtklappning och vid allvarliga fall medvetandesänkning.
serotonergic syndrome
Kopiera term
serotonin syndrome: a syndrome induced by drugs with serotonin activity that includes symptoms such as confusion, tremor, diaphoresis (sweats), fever, palpitations and in serious cases decreased level of consciousness.