sestamibi

Kopiera term
isotop som används vid sestamibiskintigrafi (metod att mäta överfunktion i bisköldkörtlarna, (hyperparatyreoidism).
sestamibi
Kopiera term
isotope used in sestamibi scintigraphy or scan to study hyperfunction of parathyroid glands (hyperparathyroidism); may also be used in reference to myocardial perfusion scan.