shaken baby syndrome

Kopiera term
(eng.), hjärnskador hos barn orsakade av små hjärnblödningar som uppkommit vid kraftig skakning av barnet.
shaken baby syndrome
Kopiera term
brain injuries in children caused by small cerebral hemorrhages that result from shaking the child severely.