skräddarmuskel

Kopiera term
musculus sartorius, muskel på lårets framsida som medverkar i höft- och knäledens rörelser.
sartorius muscle
Kopiera term
musculus sartorius, one of the four quadriceps muscles localized to the anterior thigh and involved with hip and knee movements.