somatostatin

Kopiera term
peptidhormon som hämmar insöndring av tillväxthormon i hjärnan samt insulin och glukagon i pankreas.
somatostatin
Kopiera term
growth hormone inhibiting hormone; peptide hormone that inhibits secretion of growth hormone from the hypothalamus and insulin and glucagon from the pancreas.