spastisk torticollis

Kopiera term
cervikal dystoni, krampaktig vridning av huvudet på grund av ofrivilliga muskelsammandragningar av halsens och nackens muskler.
spasmodic torticollis
Kopiera term
cervical dystonia, uncontrollable and often painful muscle contractions in the neck.