spetsfot

Kopiera term
1. långvarigt sängläge vilket leder till kontrakturer i vaden och därmed sämre funktion. 2. felställning i foten efter hjärnskada eller skada på nervus peroneus, då också kallat droppfot.
equinus
Kopiera term
foot drop, condition of malpositioning where foot points downward which may be congenital or result from brain damage or injury to the peroneal nerve nervus peroneus.