spiral-CT

Kopiera term
typ av röntgenundersökning där en roterande kamera tar alla på förhand inställda tvärsnitt under ett och samma andetag.
spiral CT scan
Kopiera term
type of radiographic examination using a rotating camera to obtain preset cross-sectional images during a single breath.