spirometri

Kopiera term
mätning av lungfunktion: dynamisk s. bedömning av flödesmotståndet i luftvägarna vid maximal snabb utandning efter maximal inandning: statisk s. lungfunktionsundersökning, mätning av vitalkapaciteten efter maximal inandning följt av långsam utandning.
spirometry
Kopiera term
measurement of various pulmonary function parameters related to inspiration and expiration using a spirometer.