status

Kopiera term
tillstånd: s. asthmaticus tätt på varandra följande astmaanfall eller ett långvarigt anfall; s. epilepticus anfallsaktivitet som pågår i mer än 30 minuter eller upprepade anfall utan att patienten återfår medvetandet.
status
Kopiera term
condition: status asthmaticus frequent consecutive or prolonged asthma attackss. epilepticusfrequent consecutive or prolonged epileptic seizures.