stelkramp

Kopiera term
tetanus, infektionssjukdom som leder till allvarliga muskelkramper, orsakad av bakterien Clostridium tetani som finns i jord och djurs avföring.
tetanus
Kopiera term
infectious disease with symptoms that include severe muscle spasms and caused by the bacterium Clostridium tetani, found in soil and animal feces.