sterilisering

Kopiera term
1. kirurgiskt ingrepp som gör individ oförmögen att få barn på naturlig väg. 2. metod att avlägsna mikroorganismer, t.ex. bakterier och virus.
sterilization
Kopiera term
1. surgical procedure to eliminate the ability for an individual to reproduce. 2. method to remove infectious agents, e.g., bacteria, virus, fungi.