stockvändning

Kopiera term
i traumasituation undersökning av patients baksida; patienten rullas som en stock för att förhindra ytterligare skador.
log roll
Kopiera term
in trauma setting, examination of patient’s back; the patient is rolled like a log to prevent aggravation of injuries.