storkbett

Kopiera term
hos nyfödda röda hudförändringar i panna, på ögonlock eller i nacke som försvinner under uppväxtåren.
Nevus flammeus
Kopiera term
vascular malformation of newborns that may occur on forehead, eyelids or neck; in the latter case it is referred to as stork bite in English; lesions usually disappears during childhood.