stridor

Kopiera term
pipande, väsande andningsljud vid förträngning av de övre luftvägarna: expiratorisk s. vid högt andningshinder; inspiratorisk s. vid lågt andningshinder.
stridor
Kopiera term
high-pitched noisy breath sounds that occur when the upper airways are obstructed: expiratory stridor seen with high respiratory obstruction; inspiratory stridor seen with low respiratory obstruction.