subclavian steal syndrome

Kopiera term
(eng.), förträngning av nyckelbensartären som leder till omvänt flöde i arteria vertebralis.
subclavian steal syndrome
Kopiera term
symptoms arising as a result of stenosis of the subclavian artery which causes reversal of blood flow in the vertebral artery.