subsolid

Kopiera term
om en person som är distraherad, suggererad, opålitlig, nyckfull och inkonsekvent; bristen på personlighetskärna hindrar samordning i personens strävanden.
subsolid personality
Kopiera term
if a person is distracted, easily influenced by suggestion, arbitrary, fickle and unreliable.