sympatikolytikum

Kopiera term
läkemedel som minskar frisättningen av noradrenalin eller blockerar de receptorer som adrenalin och noradrenalin binder till.
sympatholytic
Kopiera term
drugs that impede the sympathetic response by reducing release of noradrenaline or blocking adrenaline or noradrenaline receptors.