tPA

Kopiera term
TPA, tissue plasminogen activator (eng.), vävnadsplasminogenaktivator som aktiverar det fibrinolytiska systemet för att bl.a. lösa upp blodproppar.
tPA
Kopiera term
TPA, tissue plasminogen activator, activates fibrinolytic system resulting in dissolution of blood clots; used to treat conditions such as acute MI.