talamus

Kopiera term
stor parig kärna i mellanhjärnan innehållande nervceller; viktig omkopplingsstation för uppåtstigande impulser från ryggmärgen och hjärnstammen till hjärnbarken.
thalamus
Kopiera term
large paired midline nucleus located between the cortex and midbrain; important link for incoming impulses from the spinal cord and brain stem to the cerebral cortex.