tamponad

Kopiera term
1. blödning eller annan vätskeansamling i hjärtsäcken. 2. kompresser för att stoppa blödning eller suga upp var i ett hålrum.
tamponade
Kopiera term
1. cardiac tamponade: bleeding or other fluid accumulation in pericardial sac that compromises the heart’s pump function. 2. dressing to stop bleeding or absorb purulent material from a cavity.