tardiv

Kopiera term
sent uppkommen: t. dyskinesi biverkning i form av ofrivilliga rörelser orsakad av neuroleptiska läkemedel; t. dystoni ändrad kroppshållning.
tardive
Kopiera term
late onset: tardive dyskinesia side effect characterized by involuntary movements and caused by major tranquillizers (neuroleptics); t. dystonia late onset of muscle contractions causing abnormal body posture related to neuroleptic use.