tarminvagination

Kopiera term
1. invaginatio intestini, tillstånd där en bit tarm på grund av tarmrörelser stjälps in i ett efterföljande tarmavsnitt med efterföljande svullnad, smärta och tarmvred. 2. kirurgisk åtgärd där ett organ medvetet stjälps in i ett annat.
intussusception
Kopiera term
1. condition in which a portion of intestine invaginates into a more distal portion of intestine, resulting in swelling, pain and obstruction (ileus).