temporalisarterit

Kopiera term
arteritis temporalis, typ av jättecellsarterit med inflammation av tinningartären och ibland synnervsartären.
temporal arteritis
Kopiera term
inflammation of the temporal artery, also known as giant cell arteritis, sometimes related to polymyalgia rheumatica; may threaten vision.