tetracykliner

Kopiera term
bredspektrumantibiotika med effekt på grampositiva och gramnegativa bakterier.
tetracyclines
Kopiera term
class of broad spectrum antibiotics having an effect on a broad range of pathogens including both Gram-negative and Gram-positive bacteria, as well as malaria.