tortikollis

Kopiera term
nackspärr, snedställning i nacke med smärta och stelhet: spastisk t. ofrivilliga sammandragningar av halsmuskulaturens ena sida i form av hastiga huvudvridningar.
torticollis
Kopiera term
tilted neck with pain and stiffness: spasmodic torticollis cervical dystonia: painful involuntary condition involving contractions of neck muscles on one side which turns the neck away from a neutral position.