toxoplasmos

Kopiera term
sjukdom orsakad av parasiten Toxoplasma gondii vars värddjur är katten; om gravid kvinna smittas kan sjukdomen överföras till fostret med allvarliga konsekvenser.
toxoplasmosis
Kopiera term
disease caused by the Toxoplasma gondii parasite, commonly found in cats; exposure during pregnancy may lead to fetal infection and serious consequences.