trakom

Kopiera term
infektionssjukdom i ögats bind- och hornhinna orsakad av bakterien Chlamydia trachomatis.
trachoma
Kopiera term
infectious disease of the conjunctiva, sclera and cornea of the eye caused by Chlamydia trachomatis bacterium, which may lead to blindness.