transesofageal ekokardiografi

Kopiera term
TEE, icke-invasiv metod att mäta hjärtats funktion med ultraljud och doppler via matstrupen.
transesophageal echocardiography
Kopiera term
TEE, non-invasive method to measure heart function using ultrasound and Doppler via the esophagus.