transkutan elektrisk nervstimulering

Kopiera term
TENS, TNS, aktivering av ryggmärgens smärthämmande system med elektrisk stimulering.
transcutaneous electrical nerve stimulation
Kopiera term
TENS, TNS, activation of pain inhibiting system in spinal cord using electrical stimulation.