transplantationsantigener

Kopiera term
ytstrukturer på alla celler i kroppen som uppfattas främmande vid transplantation och kan leda till avstötning.
transplantation antigens
Kopiera term
surface proteins on all body cells that may be perceived as foreign in transplantation and may lead to rejection.