troakar

Kopiera term
trokar, instrument med en spets innesluten i ett rör för tappning av vätska, införande av kateter och access till hålighet.
trocar
Kopiera term
hollow instrument with sharp tip encased in tubing used to drain fluid, introduce catheters or gain access to body cavities.