trombin

Kopiera term
enzym som bildas vid aktivering av protrombin och omvandlar fibrinogen till fibrin (slutsteget i koagulationsprocessen).
thrombin
Kopiera term
enzyme formed with activation of prothrombin that converts fibrinogen to fibrin (final step in coagulation).