truncus

Kopiera term
1. bål. 2. struktur före förgrening: t. coeliacus kärlavgång från aorta som förgrenas i mjält-, magsäcks- och leverartär.
truncus
Kopiera term
Latin for trunk; 1. trunk of body 2. structure before branching: truncus coeliacus celiac artery (celiac trunk); departure from aorta that subsequently branches into arteries supplying spleen, stomach and liver.