tumörmarkörer

Kopiera term
substanser associerade till tumörsjukdom och som kan mätas i blodet för diagnostik, behandling och uppföljning.
tumor markers
Kopiera term
substances associated with tumor diseases that can be measured in blood for diagnostic, treatment or follow-up purposes; e.g., Alpha-fetoprotein, Human chorionic gonadotropin.