ulkus

Kopiera term
<p>sår genom sjuklig process: u. cruris bensår; u. duodeni sår i tolvfingertarmen; u. molle könssjukdom orsakad av bakterien Haemophilus ducreyi; u. perforans perforerat ulkus; prepyloralt u. magsår strax ovan nedre magmunnen; pyloralt u. magsår i nedre magmunnen; u. ventriculi magsår.</p>
ulcer
Kopiera term
see ulcer