universalgivare

Kopiera term
blodgivare vars blod kan ges till mottagare med annan blodgrupp; givare med blodgrupp 0 (noll) är universalgivare vid transfusion av röda blodkroppar och givare med blodgrupp AB vid transfusion av blodplasma.
universal donor
Kopiera term
blood donor whose blood can be given to recipients having a different blood group; donors with blood group O are considered universal donors in transfusion of red blood cells, while donors with blood type AB are universal donors for transfusion of blood plasma.