uretravalvel

Kopiera term
medfödd missbildning i urinröret med blockering av urinflödet.
urethral valve disorder
Kopiera term
congenital malformation of the urethra that obstructs urinary flow due to formation of an abnormal membrane (posterior urethral valve) in male infants.