urinflegmone

Kopiera term
inflammation i vävnaderna runt njurarna eller urinvägarna orsakad av urinläckage.
urinary phlegmon
Kopiera term
inflammation of tissues surrounding the kidneys or urinary tract, generally caused by leakage of urine after instrumentation of urinary tract.