utmattningssyndrom

Kopiera term
tillstånd efter långvarig stress (>6 månader) med minst fyra av följande symtom: koncentrations- och minnessvårigheter, nedsatt förmåga att hantera krav, labilitet, sömnstörning, kroppslig utröttbarhet, värk, hjärtklappning, yrsel och ljudkänslighet.
burnout
Kopiera term
condition resulting from chronic stress (>6 months) characterized by at least four of the following symptoms: concentration and memory difficulties, impaired ability to cope with demands of life/work, emotional lability, sleep disturbance, physical exhaustion, pain, palpitations, dizziness and noise sensitivity.