vaginalcytologi

Kopiera term
cytologprov, cellprov från slidväggen, livmodertappen och nedre delen av livmoderhalskanalen för mikroskopisk undersökning.
Pap smear
Kopiera term
cytology sample obtained from vaginal wall, uterus and lower portion of endocervical canal for microscopic examination.